Downloads

Hier treft u aan de diverse garantieregelingen, leaflets, bankgaranties, modules, modelovereenkomsten en termijnregelingen.
U kunt op basis van de gegevens op uw certificaat de juiste gegevens downloaden.


SWK Garantie- en waarborgregelingenLeafletsEPGVKBKopersbrochureModules


Bij de SWK Garantie- en waarborgregeling behoort een Garantiesupplement bestaande uit de Modules I en II.

Module I bevat garantietermijnen en -uitsluitingen. Afhankelijk van het toepasselijke Bouwbesluit, wordt deze Module aangeduid als Module I C (Bouwbesluit 2003) of Module I D (Bouwbesluit 2012) en is verplicht.

Module II bevat eventuele aanvullende garantievoorwaarden en anders dan bij Module I, kan de ondernemer bij Module II kiezen of en zo ja, welke aanvullende garantievoorwaarden hij wil toepassen. De inhoud van die aanvullende voorwaarden is reeds door SWK vastgesteld en Module II wordt aangeduid als Module II E of Module II F (Bouwbesluit 2003) respectievelijk Module II K of Module L (Bouwbesluit 2012).

Indien de ondernemer er voor heeft gekozen om geen aanvullende garantievoorwaarden toe te passen, dan dient Module II G (Bouwbesluit 2003) c.q. Module II M (Bouwbesluit 2012) te worden gehanteerd.

Welke Modules op het betreffende plan van toepassing zijn, staat vermeld op het SWK waarborgcertificaat en in de ontvangstverklaring bij uw koop- en/of aannemingsovereenkomst.

2003

Module I A
Module II A

2007

Module II B

2007 en 2008

Module I B

2008

Module II C
Module II D

2010

Module I C
Module I D
Module II E ( incl. art. 2)
Module II F (excl. art. 2)
Module II G (basis)
Module II K
Module II L
Module II M

2014

Module I E
Module II O
Module II P
Module II Q


Modellen Bankgaranties SWK 2010Modellen Bankgaranties SWK 2014Modelovereenkomsten SWK 2010Overzicht modellen 2010

Appartementen SWK 2010

Aanneming
SWKA0410.AO (Aannemingsovereenkomst)
SWKA0410.AT (Algemene toelichting aanneming)
SWKA0410.AV (Algemene voorwaarden aanneming)

Eigen grond
SWKA0110 (Koop-aannemingsovereenkomst eigen grond).KAO
SWKA0110.AT (Algemene toelichting eigen grond)
SWKA0110.AV [1](Algemene voorwaarden eigen grond)

Erfpacht
SWKA0110.AV (Algemene voorwaarden erfpacht)
SWKA0210.AT (Algemene toelichting erfpacht)
SWKA0210.KAO (Koop-aannemingsovereenkomst erfpacht door ondernemer afgekocht)
SWKA0310.KAO (Koop-aannemingsovereenkomst erfpacht niet door ondernemer afgekocht)

Koop (gereed gekomen, doch niet eerder bewoond)
SWKA0510.AT (Algemene toelichting koop)
SWKA0510.AV (Algemene voorwaarden koop)
SWKA0510.KO (Koopovereenkomst)

Eengezinswoningen SWK 2010

Aanneming
SWKE0410.AO (Aannemingsovereenkomst projectmatige bouw)
SWKE0410.AT (Algemene toelichting aanneming projectmatige bouw)
SWKE0410.AV (Algemene voorwaarden aanneming projectmatige bouw)
SWKE0610.AO (Aannemingsovereenkomst individuele bouw)
SWKE0610.AT (Algemene toelichting aanneming individuele bouw)
SWKE0610.AV (Algemene voorwaarden aanneming individuee bouw)

Eigen grond
Algemene voorwaarden eigen grond
SWKE0110 (Koop-aannemingsovereenkomst eigen grond ).KAO
SWKE0110.AT (Algemene toelichting eigen grond)

Erfpacht
SWKE0110.AV (Algemene voorwaarden erfpacht)
SWKE0210.AT (Algemene toelichting erfpacht)
SWKE0210.KAO (Koop-aannemingsovereenkomst erfpacht door ondernemer afgekocht)
SWKE0310.KAO (Koop-aannemingsovereenkomst erfpacht niet door ondernemer afgekocht)

Koop (gereed gekomen, doch niet eerder bewoond)
SWKE0510.AT (Algemene toelichting koop)
SWKE0510.AV (Algemene voorwaarden koop)
SWKE0510.KO (Koopovereenkomst)


Modelovereenkomsten SWK 2014Aanvullende artikelen 2014
Ombouwinstructie koopovereenkomst naar erfpacht 2014
Overzicht modellen 2014
Voorbeeldtekst opschortende voorwaarden 2014

Appartementen SWK 2014

Aanneming
SWKA0414.AO (Aannemingsovereenkomst)
SWKA0414.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0414.AV (Algemene Voorwaarden)

Eigen grond
SWKA0114.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0114.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKA0114.KAO(Koop-/aannemingsovereenkomst)

Erfpacht
SWKA0114.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKA0214.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0214.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht afgekocht)
SWKA0314.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht niet afgekocht)

Koop (gereed gekomen priv├ęgedeelten, doch niet eerder bewoond)
SWKA0514 (Opnamerapport)
SWKA0514.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0514.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKA0514.KO (Koopovereenkomst)

Eengezinswoningen SWK 2014

Aanneming
SWKE0414.AO (Aannemingsovereenkomst projectmatige bouw)
SWKE0414.AT (Algemene Toelichting projectmatige bouw)
SWKE0414.AV (Algemene Voorwaarden projectmatige bouw)
SWKE0614.AO (Aannemingsovereenkomst kavelbouw)
SWKE0614.AT (Algemene Toelichting kavelbouw)
SWKE0614.AV (Algemene Voorwaarden kavelbouw)

Eigen grond
SWKE0114.AT (Algemene Toelichting)
SWKE0114.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKE0114.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst)

Erfpacht
SWKE0114.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKE0214.AT (Algemene Toelichting)
SWKE0214.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht afgekocht)
SWKE0314.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht niet afgekocht)

Koop (gereed gekomen woningen, doch niet eerder bewoond)
SWKE0514 (Opnamerapport)
SWKE0514.AT (Algemene Toelichting)
SWKE0514.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKE0514.KO (Koopovereenkomst)


Termijnregelingen SWK 2010Termijnregelingen SWK 2014GIW Garantie- en waarborgregelingenVan GIW naar SWKAanvullingsbladen voor woningen verkocht na 1 januari 2010 met GIW overeenkomst.
Aanvullingsblad igv GIW GWR 2007
Aanvullingsblad igv GIW GWR E2003 A2003


Presentaties SWK Relatiedag 2015