Ingeschreven deelnemers

Ten aanzien van de aangesloten bedrijven van SWK hebben de volgende bedrijven nadere informatie verstrekt omtrent hun organisatie en contactgegevens. U als koper kunt van deze informatie gebruik maken om direct in contact te treden met de deelnemer.

Overzicht ingeschreven deelnemers

SWK Garantie- en waarborgregeling

U zult als koper bij de aankoop, realisatie en het gebruik van uw nieuwe woning waarschijnlijk veel vragen hebben met betrekking tot de garantie.
SWK heeft voor u op deze website de belangrijkste informatie op een rij gezet.

Veelgestelde vragen
SWK en NHG

Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB)

Met de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert het huidig stelsel van kwaliteitsborging. Het SWK instrument VKB geeft u een duidelijke richtlijn en tools om kwaliteitsborging te realiseren die voldoet aan de wettelijke eisen.

Brochure
Inlegvel behorende bij brochure

Energie Prestatie Garantie (EPG)

Zekerheid dat de beoogde energieprestatie van de woning wordt gerealiseerd. Dat is wat de Energie Prestatie Garantie biedt. Meeùs, HDI-Global SE en SamenGroen ontwikkelden dit product voor en met SWK en BouwGarant.

Lees meer
Brochure

Lees meer

Lees meer

Lees meer