Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB)

In het kader van de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, is door SWK een instrument ontwikkeld: Verbeterde Kwaliteitsborging (VKB). Dit instrument moet ervoor gaan zorgen dat in de bouwsector partijen kunnen voldoen aan de wet. Het instrument sluit aan op een verzekerd product. Inmiddels zijn er landelijk door SWK en partners circa 40 pilots afgerond of in uitvoering.
Op deze pagina kunt u informatie vinden over de nieuwe wet, het door SWK ontwikkelde instrument VKB, onze partners en diverse publicaties. Heeft u vragen over VKB, neemt u dan contact met ons op.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

    De Wet kwaliteitsborging is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dit is echter niet zonder aanpassingen gebeurd. In de wet is een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de eerdere conceptwet.

    Gewijzigde wettekst

    Klik hier voor meer informatie over Wkb

SWK Instrument VKB

Brochure
Inlegvel behorende bij brochure
Processchema

Partners

    SWK is instrumentaanbieder en verantwoordelijk voor het beheer. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de kwaliteitsborging heeft SWK een tweetal partijen benaderd voor samenwerking, namelijk Oculus en Nieman Kwaliteitsborging.

Publicaties

Nieuwsbrieven
VKB Nieuwsbrief

Artikelen SWK
Ervaringen ERA Contour met pilot Den Haag