Verzoek tot herstel aan SWK bij insolventie ondernemer

Indien u een verzoek tot herstel aan SWK bij insolventie van de ondernemer wilt doen, vult u het onderstaande formulier in en drukt u op ‘Verstuur’.
Velden met een * zijn verplicht.

De betrokkene geeft door het invullen en retourneren van het formulier toestemming voor de verwerking van de op het formulier vermelde persoonsgegevens door SWK. De persoonsgegevens worden overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming door SWK verwerkt. In de privacyverklaring op de website van SWK worden de rechten van de betrokkene inzake de verwerking door SWK van diens persoonsgegevens en de uitwisseling van deze gegevens met andere partijen vermeld.

LET OP: alleen invullen als uw certificaatnummer met “S” begint.

  • HDI-Gerling Verzekeringen NV heeft wegens insolventie van de ondernemer bevoegdheden gedelegeerd aan SWK. Klachtenafhandeling zal daarom via SWK plaatsvinden.
  • De ondergetekende (garantiegerechtigde):

  • heeft op
  • een koop- en/of aannemingsovereenkomst gesloten onder toepasselijkheid van de SWK Garantie- en waarborgregeling met
  • Garantiegerechtigde doet een beroep op de gebrekenwaarborg en verzoekt SWK de volgende gebreken/schade te herstellen op grond van de toepasselijke SWK Garantie- en waarborgregeling:
  • Garantiegerechtigde verzoekt SWK mede te delen of het gebrek onder SWK garantie wordt erkend en wat het vervolg zal zijn. Garantiegerechtigde is bekend met de voorwaarden voortvloeiende uit de toepasselijke SWK Garantie- en waaborgregeling, w.o. het eigen risico.
  • Gegevens betreffende de koop- en/of aannemingsovereenkomst: