Klachten en bemiddeling

Lukt het niet om overeenstemming te bereiken met de ondernemer over de gemelde klachten, dan kan SWK kosteloos bemiddelen om de klachten opgelost te krijgen. Het te volgen traject van een bemiddeling hangt af van de klacht. Soms is e.e.a. schriftelijk of telefonisch op te lossen, soms kan een inspectie ter plaatse door een onafhankelijke bouwkundige van SWK nodig zijn. Eventueel kan in een bemiddeling een onafhankelijk extern adviesbureau uitkomst bieden.

Indien een bemiddeling niet slaagt kan er conform de Garantie- en waarborgregeling een verzoek om arbitrage ingediend worden bij De Geschillencommissie. Dit recht blijft behouden ook na eventuele bemiddeling door SWK.

De Afdeling Bemiddeling is te bereiken onder telefoonnummer 010 – 28 18 988 of per e-mail bemiddeling@swk.nl. Ook kan gebruik gemaakt worden van het aanvraagformulier bemiddeling.