Klachtenoverzicht en Garantietermijnen

De ondernemer verstrekt een contractuele garantie en (via de Garantie- en waarborgregeling) een SWK kwaliteitsgarantie Deze SWK garantie is een ‘extra’ bovenop de contractuele garantie die de ondernemer reeds verstrekt heeft op grond van de gesloten overeenkomst.
De klachten bij de oplevering en binnen de eerste drie maanden na oplevering van de woning vallen onder de contractuele garantie. Na de periode van drie maanden na oplevering gaat de SWK garantie in. De duur hiervan is in principe zes jaar, maar er gelden voor onderdelen van de woning kortere termijnen. De hieronder weergegeven tabel geeft een globaal inzicht in de verschillende termijnen. Voor een volledige omschrijving verwijzen wij u naar de Modules.

De datum van uw schriftelijke klachtmelding aan de ondernemer geldt hierbij als referentie.

Soort gebrek SWK
Schilderwerk 1 jaar
Lekkage 6 jaar
Constructie 10 jaar
Hang- en sluitwerk 1 jaar
CV installatie 2 jaar
Elektra 2 jaar
Waterinstallatie 2 jaar
Mechanische beschadigingen geen
Isolatie dubbel glas 3 jaar
Sanitair 1 jaar
Behang geen
Hekwerken 2 jaar
Tuin geen
Bestrating geen
Buitenriolering 2 jaar
Ventilatie 2 jaar
Verkleuring geen
Metselwerk 6 jaar
Zonwering 2 jaar

 

In de afgesloten koop- en/of aannemingsovereenkomst staat aangeven (algemene voorwaarden) dat er een garantie van 5,5 jaar na oplevering op verborgen gebreken van toepassing is. Er is sprake van een verborgen gebrek, indien het gebrek door de verkrijger redelijkerwijs niet eerder dan het tijdstip van de ontdekking onderkend had kunnen worden.