Garantieklachten

Garantieklachten

Drie maanden na oplevering gaat de SWK garantie in. Klachten die na drie maanden na oplevering worden gemeld bij de ondernemer kunnen als garantieklacht bij SWK worden gemeld.
Garantieklachten zijn klachten die na drie maanden na oplevering worden gemeld bij de ondernemer. In de Garantie- en waarborgregeling wordt bepaald welke gebreken onder de SWK garantie vallen.
In principe geldt voor de meeste onderdelen een garantieperiode van zes jaar. Voor bepaalde onderdelen gelden kortere garantietermijnen. Zo is de SWK garantie op de meeste installatieonderdelen twee jaar en op schilderwerk één jaar. In de SWK garantie wordt ook gesproken over een tienjarige garantie op constructieve gebreken. Er kan slechts een beroep op deze tienjarige garantietermijn worden gedaan als er sprake van is dat de woning geheel of gedeeltelijk teniet gaat en onbewoonbaar is. Alle uitsluitingen en termijnen staan vermeld in de bij de Garantie- en waarborgregeling behorende Modules.

SWK zal na ontvangst van de klacht beoordelen of het een garantieklacht betreft en de koper hierover informeren. De ondernemer is de aangewezen partij om de garantieklacht te herstellen. Ontstaan er problemen ten aanzien van het herstel dan kan SWK bemiddelen en in het uiterste geval kan er arbitrage aangevraagd worden. De uitvoering van het voorgeschreven herstel in arbitrage wordt qua schending van de SWK garantie gewaarborgd. Daarmee is de koper er zeker van dat garantiegebreken zullen worden hersteld.