Contractuele geschillen

Contractuele geschillen

 
Contractuele geschillen zijn gebaseerd op de koop- en/of aannemingsover- eenkomst en bijbehorende contract- stukken.

Door de afgesloten koop- en/of aannemingsovereenkomst met de ondernemer is de koper naast de bouw van de woning verschillende zaken overeengekomen zoals de perceelgrootte, de bouwtijd en de termijnregeling. Indien hiervan wordt afgeweken is er sprake van een contractueel geschil.

Contractuele geschillen vallen niet onder de SWK garantie. In overleg met de betrokken contractpartij kan wel naar een oplossing worden gezocht. Mocht dit niet tot resultaat leiden, dan kan SWK eventueel bemiddelen.

Wanneer bemiddeling niet tot resultaat leidt kan dit soort geschillen door middel van een arbitrageverzoek voorgelegd worden aan De Geschillencommissie.