De partners van SWK

SWK is instrumentaanbieder en verantwoordelijk voor het beheer. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de kwaliteitsborging werkt SWK samen met Oculus, Nieman Kwaliteitsborging, PlanGarant en ZINKB. Kwaliteitsborgers met ruime ervaring op het gebied van toetsen en beoordelen van plannen, zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase. Ook zullen zij in de toekomst de kwaliteitsborging in de projecten binnen het SWK Instrument VKB verder gestalte geven. Wilt u meer weten over onze partners? Dan verwijzen wij u graag naar de website van Oculus, Nieman Kwaliteitsborging, PlanGarant en ZinkB.