De partners van SWK

SWK is instrumentaanbieder en verantwoordelijk voor het beheer. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de kwaliteitsborging heeft SWK een tweetal partijen benaderd voor samenwerking, namelijk Oculus en Nieman Kwaliteitsborging. Beiden hebben een ruime ervaring op het gebied van toetsen en beoordelen van plannen, zowel in de ontwerp- als uitvoeringsfase, hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het SWK Instrument VKB en zullen in de toekomst de kwaliteitsborging in de projecten binnen het SWK Instrument VKB verder gestalte geven.
Wilt u meer weten over onze beide partners? Dan verwijzen wij u graag naar de website van Oculus en Nieman Kwaliteitsborging.