Notariële levering

De eigendomsoverdracht bij de notaris kan plaatsvinden, zodra vaststaat dat de overeenkomst tussen de ondernemer en de koper inzake de nieuwbouwkoopwoning niet meer kan worden ontbonden. Deze eigendomsoverdracht wordt ook wel transport of notariële levering genoemd. In de overeenkomst is bepaald binnen welke termijn de notariële levering plaats dient te vinden.

De ontbindende voorwaarden hebben betrekking op de financiering van de koper, de afgifte van het waarborgcertificaat of de toezegging daarvan en de start van de bouw van het project.

SWK adviseert geen betalingen te doen voordat de notariële levering heeft plaatsgevonden, omdat vóór de notariële levering betaalde termijnen buiten de werking van de insolventiewaarborg (afbouwgarantie) vallen.