Meer- en minderwerk

Meerwerk

De SWK Garantie is ook van toepassing op het meerwerk dat de koper schriftelijk met de garantieplichtige ondernemer overeenkomt, tenzij de garantie op dat onderdeel in de Garantie- en waarborgregeling is uitgesloten. Het is daarvoor van belang dat de koper eventuele aanpassingen van tevoren goed met de ondernemer bespreekt en dat alle afspraken over meer- en minderwerk schriftelijk worden vastgelegd in een getekende overeenkomst met de ondernemer.

Meerwerk direct geregeld met één of meerdere onderaannemers, valt niet onder de SWK garantie. Voor veranderingen die de koper zelf na de oplevering uitvoert of laat uitvoeren, kan uiteraard ook geen beroep op de garantie gedaan worden.

Bij het laten uitvoeren van meer- en minderwerk en/of het zelf uitvoeren van werkzaamheden dient u met de volgende aandachtspunten rekening te houden.
Er moet rekening mee gehouden worden dat de werkelijke maten wel eens kunnen afwijken van de bouwtekening van de woning. Als de koper tijdens de bouw bijvoorbeeld zelf een keuken wil kopen, is het van belang, nadat eventuele scheidingswanden zijn geplaatst, eerst de maten in het werk te controleren, vóór tot aankoop wordt overgegaan. Nog beter is het de maten door de keukenleverancier te laten opmeten.

Het is niet raadzaam om als meerwerk de V naden van plafonds dicht te laten zetten. Deze naden zijn bedoeld om krimpscheurtjes, als gevolg van krimp en kruip van de betonvloeren, aan het zicht te onttrekken.

Met betrekking tot de CV installatie kent de keuze voor een design radiator in de badkamer zijn beperkingen. De warmteafgifte is niet vergelijkbaar met een normale radiator, in de praktijk wordt vaak niet aan het verwachtingspatroon voldaan. Neem deze consequentie mee bij het bepalen van de keuze en laat een berekening maken van de capaciteit van deze radiator.

Als er voor vloerverwarming als bijverwarming gekozen wordt, dan dient er rekening mee gehouden te worden dat deze in het voor- en najaar bij goed geïsoleerde woningen achterblijft in temperatuur. Dit is eigen aan het systeem en kan niet als een gebrek worden aangemerkt.

Als er voor vloerverwarming als hoofdverwarming gekozen wordt, dan dient de verkrijger er zich van bewust te zijn dat de keuze van stoffering/vloerafwerking beperkt kan zijn door de isolerende werking van de diverse soorten. De installateur kan de koper hierover informeren.

Minderwerk

Voor de (on)mogelijkheden van minderwerk verwijzen wij u naar de SWK Garantie- en waarborgregeling. Bij minderwerk kan het voorkomen dat niet wordt voldaan aan het Bouwbesluit.