Afgifte Waarborgcertificaten

Bouwplannen worden door de deelnemers bij SWK aangemeld. Na acceptatie door SWK kan door de ondernemer op de verkochte woningen een waarborgcertificaat voor de koper worden aangevraagd. Dit moet uiterlijk binnen twee weken na ondertekening van het contract gebeuren. Wanneer niet alle opschortende voorwaarden in het contract vervuld zijn, kan deze termijn eventueel opschuiven totdat dit wel het geval is. SWK dient na ontvangst van de aanvraag binnen vier weken het waarborgcertificaat aan de koper af te geven. In de praktijk zal dit echter vaak sneller gebeuren.
De aanvraag van een waarborgcertificaat voor een VVE dient plaats te vinden binnen twee weken na oplevering van de algemene ruimten van een appartementengebouw.

Het waarborgcertificaat dient goed bewaard te worden, aangezien de gegevens nodig zijn mocht er een beroep gedaan worden op de Garantie- en waarborgregeling.