SWK garantie

In de contractuele overeenkomst tussen de verkrijger en de ondernemer wordt de SWK Garantie- en waarborgregeling van toepassing verklaard. In deze regeling wordt de verkrijger van een nieuwbouwkoopwoning een aantal belangrijke extra zekerheden gegeven. Het is belangrijk om te weten dat de SWK garantie een aanvulling is op de koop- en/of aannemingsovereenkomst. De SWK garantie geeft de verkrijger extra rechten.

De door de ondernemer aan de verkrijger op basis van de SWK regeling verstrekte garantie wordt gewaarborgd door HDI Global SE, the Netherlands (HDI Global). HDI Global is een internationaal opererende, vergunninghoudende verzekeraar die onder toezicht staat van De Nederlandsche Bank.

Aankoop

Bij aankoop van uw woning verkrijgt u het SWK waarborgcertificaat, dit biedt u zekerheid voor het verdere realisatie en opleveringstraject.

Certificaat

Na ondertekening van het koopcontract krijgt u het SWK certificaat toegestuurd met bijbehorende informatie. Hieronder vindt u verdere informatie over de bijbehorende procedures.

Levering

Na realisatie van uw woning, wordt deze aan u geleverd, dit is een belangrijk moment voor u als koper.

Na oplevering

U bent nu eigenaar van de woning en dient op zorgvuldige wijze hiermee om te gaan.