Downloads

Hier treft u aan de diverse garantieregelingen, leaflets, bankgaranties, modules, modelovereenkomsten en termijnregelingen.

U kunt op basis van de gegevens op uw certificaat de juiste gegevens downloaden.

SWK Garantie- en waarborgregelingen

Leaflets

Planaanmelding

EPG

VKB

Kopersbrochure

Modules

Bij de SWK Garantie- en waarborgregeling behoort een Garantiesupplement bestaande uit de Modules I en II.

Module I bevat garantietermijnen en -uitsluitingen. Afhankelijk van het toepasselijke Bouwbesluit, wordt deze Module aangeduid als Module I C (Bouwbesluit 2003) of Module I D (Bouwbesluit 2012) en is verplicht.

Module II bevat eventuele aanvullende garantievoorwaarden en anders dan bij Module I, kan de ondernemer bij Module II kiezen of en zo ja, welke aanvullende garantievoorwaarden hij wil toepassen. De inhoud van die aanvullende voorwaarden is reeds door SWK vastgesteld en Module II wordt aangeduid als Module II E of Module II F (Bouwbesluit 2003) respectievelijk Module II K of Module L (Bouwbesluit 2012).

Indien de ondernemer er voor heeft gekozen om geen aanvullende garantievoorwaarden toe te passen, dan dient Module II G (Bouwbesluit 2003) c.q. Module II M (Bouwbesluit 2012) te worden gehanteerd.

Welke Modules op het betreffende plan van toepassing zijn, staat vermeld op het SWK waarborgcertificaat en in de ontvangstverklaring bij uw koop- en/of aannemingsovereenkomst.

2003

Module I A
Module II A

2007

Module II B

2007 en 2008

Module I B

2008

Module II C
Module II D

2010

Module I C
Module I D
Module II E ( incl. art. 2)
Module II F (excl. art. 2)
Module II G (basis)
Module II K
Module II L
Module II M

2014

Module I E
Module II O
Module II P
Module II Q

2020

Module I F
Module II R
Module II S
Module II T
Module III A
Module III B
Module IV

Modellen Bankgaranties SWK 2020

Modellen Bankgaranties SWK 2014

Modellen Bankgaranties SWK 2010

Modelovereenkomsten SWK 2021

Modelovereenkomsten SWK 2020

Algemeen

Aanvullende artikelen 2020
Ombouwinstructie koopovereenkomst naar erfpacht 2020
Overzicht modellen 2020

Opnamerapporten

SWKA0520.KO (Opnamerapport appartementen)
SWKE0520.OPNAME (Opnamerapport eengezinshuizen)

Appartementen SWK 2020

Aanneming

SWKA0420.AO (Aannemingsovereenkomst)
SWKA0420.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0420.AV (Algemene Voorwaarden)

Eigen grond

SWKA0120.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0120.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKA0120.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst)

Erfpacht

SWKA0120.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKA0220.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0220.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht afgekocht)
SWKA0320.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht niet afgekocht)

Koop (gereed gekomen, doch niet eerder bewoond)

SWKA0520.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0520.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKA0520.KO (Koopovereenkomst)

Eengezinswoningen SWK 2020

Aanneming

SWKE0420.AO (Aannemingsovereenkomst projectmatige bouw)
SWKE0420.AT (Algemene Toelichting projectmatige bouw)
SWKE0420.AV (Algemene Voorwaarden projectmatige bouw)
SWKE0620.AO (Aannemingsovereenkomst individuele bouw)
SWKE0620.AT (Algemene Toelichting individuele bouw)
SWKE0620.AV (Algemene Voorwaarden individuele bouw)

Eigen grond

SWKE0120.AT (Algemene Toelichting)
SWKE0120.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKE0120.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst)

Erfpacht

SWKE0120.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKE0220.AT (Algemene Toelichting)
SWKE0220.KAO (Koop-/aannemingsovereenomst erfpacht afgekocht)
SWKE0320.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht niet afgekocht)

Koop (gereed gekomen, doch niet eerder bewoond)

SWKE0520.AT (Algemene Toelichting)
SWKE0520.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKE0520.KO (Koopovereenkomst)

 

 

 

Modelovereenkomsten SWK 2014

Aanvullende artikelen 2014
Ombouwinstructie koopovereenkomst naar erfpacht 2014
Overzicht modellen 2014
Voorbeeldtekst opschortende voorwaarden 2014

Appartementen SWK 2014

Aanneming

SWKA0414.AO (Aannemingsovereenkomst)
SWKA0414.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0414.AV (Algemene Voorwaarden)

Eigen grond

SWKA0114.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0114.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKA0114.KAO(Koop-/aannemingsovereenkomst)

Erfpacht

SWKA0114.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKA0214.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0214.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht afgekocht)
SWKA0314.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht niet afgekocht)

Koop (gereed gekomen priv├ęgedeelten, doch niet eerder bewoond)

SWKA0514 (Opnamerapport)
SWKA0514.AT (Algemene Toelichting)
SWKA0514.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKA0514.KO (Koopovereenkomst)

Eengezinswoningen SWK 2014

Aanneming

SWKE0414.AO (Aannemingsovereenkomst projectmatige bouw)
SWKE0414.AT (Algemene Toelichting projectmatige bouw)
SWKE0414.AV (Algemene Voorwaarden projectmatige bouw)
SWKE0614.AO (Aannemingsovereenkomst kavelbouw)
SWKE0614.AT (Algemene Toelichting kavelbouw)
SWKE0614.AV (Algemene Voorwaarden kavelbouw)

Eigen grond

SWKE0114.AT (Algemene Toelichting)
SWKE0114.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKE0114.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst)

Erfpacht

SWKE0114.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKE0214.AT (Algemene Toelichting)
SWKE0214.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht afgekocht)
SWKE0314.KAO (Koop-/aannemingsovereenkomst erfpacht niet afgekocht)

Koop (gereed gekomen woningen, doch niet eerder bewoond)

SWKE0514 (Opnamerapport)
SWKE0514.AT (Algemene Toelichting)
SWKE0514.AV (Algemene Voorwaarden)
SWKE0514.KO (Koopovereenkomst)

Modelovereenkomsten SWK 2010

Overzicht modellen 2010

Appartementen SWK 2010

Aanneming

SWKA0410.AO (Aannemingsovereenkomst)
SWKA0410.AT (Algemene toelichting aanneming)
SWKA0410.AV (Algemene voorwaarden aanneming)

Eigen grond

SWKA0110 (Koop-aannemingsovereenkomst eigen grond).KAO
SWKA0110.AT (Algemene toelichting eigen grond)
SWKA0110.AV [1](Algemene voorwaarden eigen grond)

Erfpacht

SWKA0110.AV (Algemene voorwaarden erfpacht)
SWKA0210.AT (Algemene toelichting erfpacht)
SWKA0210.KAO (Koop-aannemingsovereenkomst erfpacht door ondernemer afgekocht)
SWKA0310.KAO (Koop-aannemingsovereenkomst erfpacht niet door ondernemer afgekocht)

Koop (gereed gekomen, doch niet eerder bewoond)

SWKA0510.AT (Algemene toelichting koop)
SWKA0510.AV (Algemene voorwaarden koop)
SWKA0510.KO (Koopovereenkomst)

Eengezinswoningen SWK 2010

Aanneming

SWKE0410.AO (Aannemingsovereenkomst projectmatige bouw)
SWKE0410.AT (Algemene toelichting aanneming projectmatige bouw)
SWKE0410.AV (Algemene voorwaarden aanneming projectmatige bouw)
SWKE0610.AO (Aannemingsovereenkomst individuele bouw)
SWKE0610.AT (Algemene toelichting aanneming individuele bouw)
SWKE0610.AV (Algemene voorwaarden aanneming individuee bouw)

Eigen grond

Algemene voorwaarden eigen grond
SWKE0110 (Koop-aannemingsovereenkomst eigen grond ).KAO
SWKE0110.AT (Algemene toelichting eigen grond)

Erfpacht

SWKE0110.AV (Algemene voorwaarden erfpacht)
SWKE0210.AT (Algemene toelichting erfpacht)
SWKE0210.KAO (Koop-aannemingsovereenkomst erfpacht door ondernemer afgekocht)
SWKE0310.KAO (Koop-aannemingsovereenkomst erfpacht niet door ondernemer afgekocht)

Koop (gereed gekomen, doch niet eerder bewoond)

SWKE0510.AT (Algemene toelichting koop)
SWKE0510.AV (Algemene voorwaarden koop)
SWKE0510.KO (Koopovereenkomst)

Termijnregelingen SWK 2020

Termijnregelingen SWK 2014

Termijnregelingen SWK 2010